ติดต่อเรา

Get in Touch

ติดต่อเรา

เรามีนโยบายที่มุ่งเน้นการจำหน่ายพื้นสนาม และวัสดุ อุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงสุด และบริการทั้งก่อน และหลังการขายที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า ซึ่งผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทล้วนได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือระดับโลกทั้งสิ้น เช่น สหพันธ์แบดมินตันโลก (BWF) สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศจีน (CBA) และเป็นรายเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ

Address & Map

ที่อยู่และแผนที่บริษัท

บริษัท พีบี สปอร์ต จํากัด
49/82 ซอยท่านผู้หญิงพหลฯ (งามวงศ์วาน 54)
ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร: 02-941-1836 Fax: 02-941-1837
ฮอตไลน์ฝายขาย โทร. 098-149-9944
Email: pbsport.th@gmail.com
Line ID: @pbsport
เวลาทําการ จันทร์–ศุกร์ : 09:00 – 17:00 น.