การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

Best flooring for your most enjoying time!

Project details

  • ชื่อลูกค้า:การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
  • สถานที่:การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มักกะสัน
  • รูปแบบการติดตั้ง:พื้นรุ่น PB-F545 (PB Classic Flooring) แบบถาวร 1 สนาม
สนามแบดมินตันปรับปรุงใหม่ในพื้นที่สนามแบดมินตันพื้นปาร์เก้เก่าแก่เดิม ที่นอกจาก เพื่อสุขภาพกายที่แข็งแรง และการใช้เวลาว่างอย่างมีความสุข สำหรับสมาชิกพนักงาน และเจ้าหน้าที่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยใช้ ยังปลอดภัย สวยงาม ได้มาตรฐานระดับโลก รวมถึงมั่นใจในบริการรับประกันการซ่อมแซมการเชื่อมและติดตั้ง ตลอดอายุการใ้ชงาน

Share this post

Related Projects

สนามแบดมินตันสิทธิรัตน์คลับ ณ นครพนม

พื้นสนามแบดมินตัน

สนามแบดมินตัน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

พื้นสนามแบดมินตัน

ที ไทยแลนด์ แบดมินตัน อารีน่า

พื้นสนามแบดมินตัน