บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

Best flooring for your most enjoying time!

Project details

  • ชื่อลูกค้า:บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
  • สถานที่:นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
  • รูปแบบการติดตั้ง:พื้นรุ่น PB-T450 (PB Thailand National Extreme Quality Flooring) แบบถาวร 1 สนาม
สนามแบดมินตันปรับปรุงใหม่ สนามที่ 2 แล้ว ที่ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ไว้วางใจเลือกใช้ PB Sport ในพื้นที่ว่าง เพื่อสุขภาพกายที่แข็งแรง และการใช้เวลาว่างอย่างมีความสุข สำหรับสมาชิกพนักงาน และเจ้าหน้าที่  ใช้ ปลอดภัย สวยงาม ได้มาตรฐานระดับโลก รวมถึงบริการรับประกันการซ่อมแซมการเชื่อมและติดตั้ง ตลอดอายุการใช้งาน

Share this post

Related Projects

สนามแบดมินตัน S33 พระราม 2

พื้นสนามแบดมินตัน

สนามแบดมินตันหมู่บ้านแกรนด์รอยัลนิศาชล

พื้นสนามแบดมินตัน

สนามแบดมินตันเทศบาลหัวหิน

พื้นสนามแบดมินตัน

สนามแบดมินตันภายในของ KPN Tower

พื้นสนามแบดมินตัน