บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำกัด

Project details

  • ชื่อลูกค้า:บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำกัด
  • สถานที่:อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
  • รูปแบบการติดตั้ง:พื้นรุ่น PB-T445 (PB Thailand National Flooring) แบบถาวร 4 สนาม
สนามแบดมินตัน สนามตะกร้อ ติดตั้งใหม่ในพื้นที่ว่าง เพื่อสุขภาพกายที่แข็งแรง และการใช้เวลาว่างอย่างมีความสุข สำหรับสมาชิกพนักงาน และเจ้าหน้าที่ บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำกัด ใช้ ปลอดภัย สวยงาม ได้มาตรฐานระดับโลก รวมถึงบริการรับประกันการซ่อมแซมการเชื่อมและติดตั้ง ตลอดอายุการใ้ชงาน

Share this post

Related Projects

สนามแบดมินตันหมู่บ้านสินธนา

พื้นสนามแบดมินตัน

สนามแบดมินตันหินกอง

พื้นสนามแบดมินตัน

สนามแบดมินตัน Three-O Badminton

พื้นสนามแบดมินตัน

สนามแบดมินตัน HP จ.เชียงราย

พื้นสนามแบดมินตัน