บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำกัด

Best flooring for your most enjoying time!

Project details

  • ชื่อลูกค้า:บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำกัด
  • สถานที่:อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
  • รูปแบบการติดตั้ง:พื้นรุ่น PB-T445 (PB Thailand National Flooring) แบบถาวร 4 สนาม
สนามแบดมินตัน สนามตะกร้อ ติดตั้งใหม่ในพื้นที่ว่าง เพื่อสุขภาพกายที่แข็งแรง และการใช้เวลาว่างอย่างมีความสุข สำหรับสมาชิกพนักงาน และเจ้าหน้าที่ บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำกัด ใช้ ปลอดภัย สวยงาม ได้มาตรฐานระดับโลก รวมถึงบริการรับประกันการซ่อมแซมการเชื่อมและติดตั้ง ตลอดอายุการใ้ชงาน

Share this post

Related Projects

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด

พื้นสนามแบดมินตัน

สนามแบดมินตัน สำนักงานสวัสดิการ ศาลปกครอง

พื้นสนามแบดมินตัน

UFO สปอร์ต คอมเพล็กซ์

พื้นสนามแบดมินตัน

บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด

พื้นสนามแบดมินตัน