มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วิทยาเขตเมืองแพร่

Best flooring for your most enjoying time!

Project details

  • ชื่อลูกค้า:สนามแบดมินตัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตเมืองแพร่
  • สถานที่:มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตเมืองแพร่ จ.แพร่
  • รูปแบบการติดตั้ง:พื้นสนามแบดมินตัน รุ่น PB-F445 (PB Tournament Flooring) แบบถาวร 1 สนาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตเมืองแพร่ ทำการปรับปรุงพื้นที่อาคารเอนกประสงค์ ให้เป็นสนามแบดมินตัน วางใจใช้บริการพื้นยาง PB Sport ในรุ่น PB-F445 (PB Tournament Flooring) เนื่องจากประทับใจ.ให้การบอกต่อเรื่องความทนทานของสินค้า และบริการหลังการขายที่เราดูแลเรื่องเส้นเชื่อมตลอดอายุการใช้งาน และเรายังเป็นบริษัทเดียวที่ได้รับการรับรองจากสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ทั้งนี้ที่ปรับปรุงพื้นที่นี้เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับบุคลากร และนักศึกษาเป็นสำคัญ

Share this post

Related Projects

สนามแบดมินตันส่วนตัว ย่านบางบอน

พื้นสนามแบดมินตัน

ปากช่องอารีน่า แบดมินตัน

พื้นกีฬาเอนกประสงค์ / พื้นสนามแบดมินตัน

สนามแบดมินตันหินกอง

พื้นสนามแบดมินตัน

บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

พื้นกีฬาเอนกประสงค์ / พื้นสนามตะกร้อ