มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วิทยาเขตเมืองแพร่

Project details

  • ชื่อลูกค้า:สนามแบดมินตัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตเมืองแพร่
  • สถานที่:มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตเมืองแพร่ จ.แพร่
  • รูปแบบการติดตั้ง:พื้นสนามแบดมินตัน รุ่น PB-F445 (PB Tournament Flooring) แบบถาวร 1 สนาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตเมืองแพร่ ทำการปรับปรุงพื้นที่อาคารเอนกประสงค์ ให้เป็นสนามแบดมินตัน วางใจใช้บริการพื้นยาง PB Sport ในรุ่น PB-F445 (PB Tournament Flooring) เนื่องจากประทับใจ.ให้การบอกต่อเรื่องความทนทานของสินค้า และบริการหลังการขายที่เราดูแลเรื่องเส้นเชื่อมตลอดอายุการใช้งาน และเรายังเป็นบริษัทเดียวที่ได้รับการรับรองจากสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ทั้งนี้ที่ปรับปรุงพื้นที่นี้เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับบุคลากร และนักศึกษาเป็นสำคัญ

Share this post

Related Projects

สนามแบดมินตัน CR Badminton

พื้นสนามแบดมินตัน

สนามแบดมินตันเพิ่มสุขคอร์ด พระราม 2

พื้นสนามแบดมินตัน

ชมรมแบดมินตันบ้านบางเหนียว

พื้นสนามแบดมินตัน

ชมรมแบดมินตันห้วยยอด จ.ตรัง

พื้นสนามแบดมินตัน