สนามแบดมินตันภายในกรมวิชาการเกษตร

Best flooring for your most enjoying time!

Project details

  • ชื่อลูกค้า:สนามแบดมินตันภายในกรมวิชาการเกษตร
  • สถานที่:สนามแบดมินตันภายในกรมวิชาการเกษตร กทม.
  • รูปแบบการติดตั้ง:พื้นสนามรุ่น PB-T445 แบบถาวร รวม 2 สนาม
พีบี สปอร์ต ดูแลทั่วถึง ทั่วไทย ทุกหน่วยงาน สนามแบดมินตันประจำกรมวิชาการเกษตร ที่ทางเหล่าข้าราชการ พนักงาน ทั้งหลายล้วนรักการเล่นกีฬาแบดมินตัน และเห็นด้วยที่จะให้ทำการปรับปรุงพื้นที่ใหม่ เปลี่ยนเป็นพื้นสนามแบดมินตัน เป็นพื้นยางมาตรฐานแข่งขันโลก PB-T445 (PB Tournament Flooring) พื้นรุ่นที่คุณภาพดีที่สุดในเมืองไทย จำนวน 2 สนาม ของ PB Sport ทีเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงอันดับหนึ่งในเรื่องพื้นสนามแบดมินตันของเมืองไทย เราได้รับการยอมรับเรื่องการให้บริการ ทั้งจากหน่วยงาน เอกชน ชาวไทยและต่างชาติ มั่นใจเลือกใช้พื้นรุ่นนี้ของ PB Sport สวยงามขึ้นเป็นกอง และน่าใช้งานอย่างยิ่ง

Share this post

Related Projects

บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

พื้นกีฬาเอนกประสงค์ / พื้นสนามตะกร้อ

สนามแบดมินตันเมืองสุวรรณเขต

พื้นสนามแบดมินตัน

ชมรมแบดมินตันเสนานิคม

พื้นสนามแบดมินตัน

สนามแบดมินตัน KT Badminton อุบลราชธานี

พื้นสนามแบดมินตัน