สนามแบดมินตันภายในของ KPN Tower

Project details

  • ชื่อลูกค้า:สนามแบดมินตันภายในของ KPN Tower
  • สถานที่:KPN Tower พระราม 9, กทม.
  • รูปแบบการติดตั้ง:พื้นสนามรุ่น PB-F545 (PB Classic Flooring) แบบติดตั้งถาวร 1 สนาม
  • รายละเอียดเพิ่มเติม:ติดต่อสอบถาม โทร. 02-717-0100
สนามแบดมินตันรุ่นยอดนิยม จาก PB Sport PB-F545 ที่ได้รับการรับรองจากสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ทางบริษัท KPN ที่ห่วงใยใส่ใจสุขภาพของบุคลากรเป็นสำคัญ ได้ใช้พื้นที่ห้องประชุมจัดทำเป็นสนามแบดมินตันเพื่อให้พนักงานอกกำลังกายอย่างสนุกสนาและปลอดภัย เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ได้รับเสียงตอบรับอย่างดีเยี่ยม ลงคิวจองใช้งานอย่างแน่นขนัด ด้วยเพราะสวยงาม ปลอดภัย และน่าใช้งานอย่างยิ่ง

Share this post

Related Projects

สนามแบดมินตัน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

พื้นสนามแบดมินตัน

สนามแบดมินตัน KN Complex

พื้นสนามแบดมินตัน

สนามแบดมินตันภายในสำนักงานอิชิตัน

พื้นสนามแบดมินตัน