สนามแบดมินตันสถาบันพลศึกษาอุดรธานี

Project details

  • ชื่อลูกค้า:สนามแบดมินตันสถาบันพลศึกษาอุดรธานี
  • สถานที่:สถาบันพลศึกษาอุดรธานี
  • รูปแบบการติดตั้ง:พื้นสนาม PB-F445 (PB Tournament Flooring) แบบถาวร จำนวน 2 สนาม
  • รายละเอียดเพิ่มเติม:ติดต่อจองสนาม โทร. 042-222-900 ต่อ 145
สนามแบดมินตันสถาบันพลศึกษาอุดรธานี ได้เลือกใช้พื้นสนามยาง จาก พีบี สปอร์ตปูแทนที่สนามเดิมที่เป็นพื้นยางเท ซึ่งเสียหายโป่งพองจากความชื้น

Share this post

Related Projects

สนามกีฬาแบดมินตันภายในบ้านพักส่วนตัว รัชดาภิเษก

พื้นสนามแบดมินตัน

สนามแบดมินตัน ภายใน บริษัท TPI Import-Export จำกัด

พื้นสนามแบดมินตัน

สนามแบดมินตัน PowerB

พื้นสนามแบดมินตัน

สนามแบดมินตันเทศบาลเมืองทุ่งสง

พื้นสนามแบดมินตัน