สนามแบดมินตันสำนักงานทหารพัฒนา

Best flooring for your most enjoying time!

Project details

  • ชื่อลูกค้า:สนามแบดมินตันสำนักงานทหารพัฒนา
  • สถานที่:สำนักงานทหารพัฒนา ถนนนาวงประชาพัฒนา ดอนเมือง
  • รูปแบบการติดตั้ง:พื้นสนามรุ่น PB-F545 (PB Classic Flooring) แบบเคลื่อนย้าย 1 สนาม
สนามแบดมินตันภายในสำหรับทหารหาญในสำนักงานทหารพัฒนา พื้นสนามและอุปกรณ์เป็นแบบเคลื่อนย้ายได้ทั้งสิ้น วัตถุประสงค์ในการติดตั้งแบบเคลื่อนย้ายได้ เพื่อสามารถเก็บได้ เมื่อต้องการใช้พื้นที่ทำกิจกรรมอื่น

Share this post

Related Projects

สนามแบดมินตันอาม่าคลับ

พื้นสนามแบดมินตัน

สนามแบดมินตัน สถานีควบคุมดาวเทียมฯ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทส

พื้นสนามแบดมินตัน

สนามแบดมินตันสโมสรทหารอากาศ

พื้นสนามแบดมินตัน

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

พื้นสนามแบดมินตัน