สนามแบดมินตันสำนักงานทหารพัฒนา

Project details

  • ชื่อลูกค้า:สนามแบดมินตันสำนักงานทหารพัฒนา
  • สถานที่:สำนักงานทหารพัฒนา ถนนนาวงประชาพัฒนา ดอนเมือง
  • รูปแบบการติดตั้ง:พื้นสนามรุ่น PB-F545 (PB Classic Flooring) แบบเคลื่อนย้าย 1 สนาม
สนามแบดมินตันภายในสำหรับทหารหาญในสำนักงานทหารพัฒนา พื้นสนามและอุปกรณ์เป็นแบบเคลื่อนย้ายได้ทั้งสิ้น วัตถุประสงค์ในการติดตั้งแบบเคลื่อนย้ายได้ เพื่อสามารถเก็บได้ เมื่อต้องการใช้พื้นที่ทำกิจกรรมอื่น

Share this post

Related Projects

สนามแบดมินตันสุรนารีภิรมย์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี (ปรับปรุงใหม่ ปี 2560)

พื้นสนามแบดมินตัน

สนามแบดมินตันเทศบาลเมืองสีคิ้ว

พื้นสนามแบดมินตัน

สนามแบดมินตัน Golf View

พื้นสนามแบดมินตัน