สนามแบดมินตันเทศบาลนราธิวาส

Project details

  • ชื่อลูกค้า:สนามแบดมินตันเทศบาลนราธิวาส
  • สถานที่:สนามแบดมินตันเทศบาลนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส
  • รูปแบบการติดตั้ง:พื้นสนามรุ่น PB-T445 (PB Thailand National Flooring) แบบถาวร 4 สนาม
พีบี สปอร์ต ดูแลทั่วถึง ทั่วไทย สนามแบดมินตันประจำจังหวัดนราธิวาส ที่ทางท่านนายกเทศมนตรีและประชาชนทั้งหลายล้วนเห็นด้วยให้ทำการปรับปรุงใหม่ทั้งอาคาร เปลี่ยนเป็นพื้นยางมาตรฐานแข่งขันโลก PB-T445 (PB Thailand National Flooring) พื้นรุ่นที่ดีที่สุดในเมืองไทย จำนวน 4 สนาม ของ PB Sport ทีเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงอันดับหนึ่งในเรื่องพื้นสนามแบดมินตันของเมืองไทย เราได้รับการยอมรับเรื่องการให้บริการ ทั้งจากหน่วยงาน เอชน ชาวไทยและต่างชาติ มั่นใจเลือกใช้พื้นรุ่นนี้ของ PB Sport สวยงามขึ้นเป็นกอง และน่าใช้งานอย่างยิ่ง

Share this post

Related Projects

สนามแบดมินตันสกลนคร

พื้นสนามแบดมินตัน

สนามแบดมินตัน Three-O Badminton

พื้นสนามแบดมินตัน

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

พื้นสนามแบดมินตัน

สนามแบดมินตัน โกษาธิบดี(เหล็ก) ศูนย์สงครามพิเศษ ลพบุรี

พื้นสนามแบดมินตัน