สนามแบดมินตันเทศบาลเมืองสตูล

Best flooring for your most enjoying time!

Project details

  • ชื่อลูกค้า:สนามแบดมินตันเทศบาลเมืองสตูล
  • สถานที่:สนามแบดมินตันเทศบาลเมืองสตูล อ.เมือง จ.สตูล
  • รูปแบบการติดตั้ง:พื้นสนามรุ่น PB-F445 (PB Tournament Flooring) แบบถาวร 4 สนาม
สนามแบดมินตันประจำจังหวัดสตูล ที่ทางท่านนายกเทศมนตรีและประชาชนทั้งหลายล้วนเห็นด้วยให้ทำการปรับปรุงใหม่ จากเดิมที่เป็นพื้นยางเสื่อมสภาพ เปลี่ยนเป็นพื้นยางมาตรฐานแข่งขันโลก PB-F445 (PB Tournament Flooring) จำนวน 4 สนาม ของ PB Sport ทีเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงอันดับหนึ่งในเรื่องพื้นสนามแบดมินตันของเมืองไทย เราได้รับการยอมรับเรื่องการให้บริการ ทั้งจากหน่วยงาน เอชน ชาวไทยและต่างชาติ มั่นใจเลือกใช้พื้นรุ่นนี้ของ PB Sport สวยงามขึ้นเป็นกอง และน่าใช้งานอย่างยิ่ง

Share this post

Related Projects

สนามแบดมินตัน S33 พระราม 2

พื้นสนามแบดมินตัน

ธนากร สปอร์ตคลับ

พื้นสนามแบดมินตัน

มันตา แบดมินตันคอร์ท

พื้นสนามแบดมินตัน