สนามแบดมินตันโรงเรียนนายเรืออากาศ

Project details

  • ชื่อลูกค้า:สนามแบดมินตันโรงเรียนนายเรืออากาศ
  • สถานที่:ตรงข้ามฐานทัพอากาศดอนเมืองฝั่งถนนพหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ
  • รูปแบบการติดตั้ง:พื้นสนามรุ่น PB-F545 (PB Flooring) แบบถาวร 2 สนาม
สนามแบดมินตันภายใน สำหรับนักเรียนและบุคลากร ของโรงเรียนนายเรืออากาศ โดยเลือกใช้พื้นสนามแบดมินตันที่ได้รับมาตรฐานสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ และมาตรฐานโลก อย่างพื้น PB Sport

Share this post

Related Projects

สนามแบดมินตันสำนักงานทหารพัฒนา

พื้นสนามแบดมินตัน

สนามแบดมินตัน โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)

พื้นสนามแบดมินตัน

สนามแบดมินตันเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

พื้นสนามแบดมินตัน

สนามแบดมินตันภายใน หมู่บ้าน Vista Ville

พื้นสนามแบดมินตัน