สนามแบดมินตัน The Hoc Chumpon

Best flooring for your most enjoying time!

Project details

  • ชื่อลูกค้า:สนามแบดมินตัน The Hoc Chumpon
  • สถานที่:สนามแบดมินตัน The Hoc จ.ชุมพร
  • รูปแบบการติดตั้ง:พื้นสนามรุ่น PB-F445 (PB Tournament Flooring) แบบถาวร 6 สนาม
พีบี สปอร์ต ดูแลทั่วถึง ทั่วไทย สนามแบดมินตันแห่งใหม่ ประจำจังหวัดชุมพร เลือกใช้พื้นยางมาตรฐานแข่งขันโลก PB-F445 (PB Tournament Flooring) พื้นรุ่นยอดนิยม จำนวน 6 สนาม ของ PB Sport ทีเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงอันดับหนึ่งในเรื่องพื้นสนามแบดมินตันของเมืองไทย เราได้รับการยอมรับเรื่องการให้บริการ ทั้งจากหน่วยงาน เอชน ชาวไทยและต่างชาติ มั่นใจเลือกใช้พื้นรุ่นนี้ของ PB Sport สวยงาม ปลอดภัย และน่าใช้งานอย่างยิ่ง

Share this post

Related Projects

สนามแบดมินตันเทศบาลนราธิวาส

พื้นสนามแบดมินตัน

สนามแบดมินตัน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

พื้นสนามแบดมินตัน

บริษัท เอ็นจีเค สปาร์คปลั๊กส์ (เอเชีย) จำกัด

พื้นสนามแบดมินตัน

สนามแบดมินตัน กรีนแลนด์

พื้นสนามแบดมินตัน