สโมสรแบดมินตัน Thaioil

Project details

  • ชื่อลูกค้า:สโมสรแบดมินตัน Thaioil
  • สถานที่:บริษัท Thaioil จำกัด (มหาชน)
  • รูปแบบการติดตั้ง:พื้นสนามรุ่น PB-F445 (PB Tournament Flooring) แบบถาวร 4 สนาม
สนามแบดมินตันปรับปรุงใหม่ จากเดิมที่เป็นพื้นปูนทาสีแตกร้าว เป็นพื้นยางมาตรฐานแข่งขันโลก สำหรับสมาชิกชมรม พนักงาน และเจ้าหน้าที่สโมสร Thaioil ใช้เวลาว่างออกกำลังกาย สวยงาม ได้มาตรฐาน

Share this post

Related Projects

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

พื้นสนามแบดมินตัน

สนามแบดมินตันวังนาคา

พื้นสนามแบดมินตัน

สนามแบดมินตัน Golf View

พื้นสนามแบดมินตัน

สนาม Chetda Badminton อ.สามพราน จ.นครปฐม

พื้นสนามแบดมินตัน