สโมสรแบดมินตัน Thaioil

Project details

  • ชื่อลูกค้า:สโมสรแบดมินตัน Thaioil
  • สถานที่:บริษัท Thaioil จำกัด (มหาชน)
  • รูปแบบการติดตั้ง:พื้นสนามรุ่น PB-F445 (PB Tournament Flooring) แบบถาวร 4 สนาม
สนามแบดมินตันปรับปรุงใหม่ จากเดิมที่เป็นพื้นปูนทาสีแตกร้าว เป็นพื้นยางมาตรฐานแข่งขันโลก สำหรับสมาชิกชมรม พนักงาน และเจ้าหน้าที่สโมสร Thaioil ใช้เวลาว่างออกกำลังกาย สวยงาม ได้มาตรฐาน

Share this post

Related Projects

สนามแบดมินตันเทศบาลหัวหิน

พื้นสนามแบดมินตัน

มันตา แบดมินตันคอร์ท

พื้นสนามแบดมินตัน

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

พื้นสนามตะกร้อ / พื้นสนามแบดมินตัน