สนามแบดมินตัน ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

Project details

  • ชื่อลูกค้า:สนามแบดมินตัน ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
  • สถานที่:ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศูนย์องครักษ์
  • รูปแบบการติดตั้ง:พื้นสนามรุ่น PB-F445 (PB Tournament Flooring) แบบกึ่งถาวร 4 สนาม

Share this post

Related Projects

สนามแบดมินตัน เทศบาลตากฟ้า จ.นครสวรรค์

พื้นสนามแบดมินตัน

สนามแบดมินตันอาม่าคลับ

พื้นสนามแบดมินตัน

มันตา แบดมินตันคอร์ท

พื้นสนามแบดมินตัน