สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน

Project details

  • ชื่อลูกค้า:สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน
  • สถานที่:ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
  • รูปแบบการติดตั้ง:พื้นสนามรุ่น PB-T450 (PB Extreme Flooring) แบบถาวร 1 สนาม
ณ สถานทูตจีนฯ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ต่างก็มีความรักในกีฬาแบดมินตันอย่างมาก เมื่อมีพื้นที่ว่างและงบประมาณที่เหมาะสม ก็ต้องการเปลี่ยนให้เป็นสนามแบดมินตันที่คุณภาพดีที่สุด เพื่อใช้เวลาว่างในการออกกำลังกายด้วยกัน จึงเลือกใช้พื้นยางมาตรฐานแข่งขันโลกเกรดสูงสุด รุ่น PB-T450 (PB Thailand National Extreme Flooring) จำนวน 1 สนาม พร้อมอุปกรณ์เสาเคลื่อนย้าย ของ PB Sport ทีเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงอันดับหนึ่งในเรื่องพื้นสนามแบดมินตันของเมืองไทย เราได้รับการยอมรับเรื่องการให้บริการ ทั้งจากหน่วยงาน เอกชน ชาวไทยและต่างชาติ มั่นใจเลือกใช้พื้นรุ่นนี้ของ PB Sport สวยงาม ปลอดภัย และน่าใช้งานอย่างยิ่ง

Share this post

Related Projects

สนามแบดมินตัน HP จ.เชียงราย

พื้นสนามแบดมินตัน

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

พื้นสนามแบดมินตัน

สนามแบดมินตันเทศบาลเมืองสตูล

พื้นสนามแบดมินตัน

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.ตรัง

พื้นสนามแบดมินตัน