Tiva Club Sport & Health

Project details

  • ชื่อลูกค้า:สนามแบดมินตัน Tiva Club Sport & Health
  • สถานที่:ซอย บางปู SME2 จ.สมุทรปราการ
  • รูปแบบการติดตั้ง:พื้นสนามรุ่น PB-F545 (PB Classic Flooring) แบบถาวร 6 สนาม
  • รายละเอียดเพิ่มเติม:ติดต่อจองสนาม โทร. 02-034-3973
สนามแบดมินตันเปิดใหม่ล่าสุด สวยที่สุดแห่งหนึ่ง ใน จ.สมุทรปราการ อย่าง Tiva Club Sport & Health เลือกใช้พื้นยางมาตรฐานแข่งขันโลก PB-F545 (PB Classic Flooring) จำนวน 6 สนาม ของ PB Sport ทีเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงอันดับหนึ่งในเรื่องพื้นสนามแบดมินตันของเมืองไทย เราได้รับการยอมรับเรื่องการให้บริการ ทั้งจากหน่วยงาน เอชน ชาวไทยและต่างชาติ มั่นใจเลือกใช้พื้นรุ่นนี้ของ PB Sport สวยงาม ได้มาตรฐาน และน่าใช้งานอย่างยิ่ง

Share this post

Related Projects

สนามแบดมินตันวังนาคา

พื้นสนามแบดมินตัน

สนามแบดมินตันภายในกรมวิชาการเกษตร

พื้นสนามแบดมินตัน

สนามแบดมินตัน โกษาธิบดี(เหล็ก) ศูนย์สงครามพิเศษ ลพบุรี

พื้นสนามแบดมินตัน

สีมา แบดมินตัน

พื้นสนามแบดมินตัน