สนามกีฬาเอนกประสงค์ส่วนตัว จ.สระบุรี

Project details

  • ชื่อลูกค้า:สนามกีฬาเอนกประสงค์ส่วนตัว จ.สระบุรี
  • สถานที่:จ.สระบุรี
  • รูปแบบการติดตั้ง:พื้นสนามรุ่น PB-W45 (PB Wonder Wood Flooring) แบบถาวรเต็มพื้นที่

Share this post

Related Projects

สนาม 3x3 บาสเกตบอล Sport Tech Pro

พื้นสนามบาสเกตบอล / พื้นอื่นๆ

ห้องเด็ก ณ บ้านพักส่วนตัว จ.ฉะเชิงเทรา

พื้นอื่นๆ

บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

พื้นกีฬาเอนกประสงค์ / พื้นสนามตะกร้อ

บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

พื้นกีฬาเอนกประสงค์ / พื้นสนามตะกร้อ