สนามวอลเลย์บอล ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Project details

  • ชื่อลูกค้า:สนามวอลเลย์บอล ณ สนามวอลเลย์บอล ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • สถานที่:สนามวอลเลย์บอล ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • รูปแบบการติดตั้ง:พื้นสนามวอลเย์บอล รุ่น PB-V70 (PB Versatile Flooring) แบบถาวร 1 สนาม

Share this post

Related Projects

ที ไทยแลนด์ แบดมินตัน ปิ่นเกล้า

พื้นสนามวอลเลย์บอล

สนามวอลเลย์บอล ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี

พื้นสนามวอลเลย์บอล

บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด

พื้นกีฬาเอนกประสงค์ / พื้นสนามตะกร้อ

สนามวอลเลย์บอล มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พื้นสนามวอลเลย์บอล