สนามแบดมินตันเทศบาลเมืองทุ่งสง

Project details

  • ชื่อลูกค้า:สนามแบดมินตันเทศบาลเมืองทุ่งสง
  • สถานที่:สนามแบดมินตันเทศบาลเมืองทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
  • รูปแบบการติดตั้ง:พื้นสนามรุ่น PB-F445 (PB Tournament Flooring) แบบถาวร 3 สนาม
สนามแบดมินตันประจำเทศบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ทางท่านนายกเทศมนตรีและประชาชนทั้งหลายล้วนเห็นด้วยให้ทำการปรับปรุงใหม่ จากเดิมที่เป็นพื้นยางเสื่อมสภาพ เปลี่ยนเป็นพื้นยางมาตรฐานแข่งขันโลก PB-F445 (PB Tournament Flooring) และใช้พื้นรอง PB-Lock พื้นที่ออกแบบมา เพื่อช่วยเรื่องการลดความชื้นสู่ชั้นพื้นสนาม ช่วยถนอมอายุการใช้งานในโครงการที่มีปัญหาความชื้น จำนวน 3 สนาม ของ PB Sport  ผู้ให้อันดับ 1 ในเรื่องพื้นสนามแบดมินตันของเมืองไทย เราได้รับการยอมรับเรื่องการให้บริการ ทั้งจากหน่วยงาน เอชน ชาวไทยและต่างชาติ มั่นใจเลือกใช้พื้นรุ่นนี้ของ PB Sport สวยงามขึ้นเป็นกอง และน่าใช้งานอย่างยิ่ง

Share this post

Related Projects

สนามแบดมินตัน MOSSA Sport Society

พื้นสนามแบดมินตัน

สนามแบดมินตันภายในสำนักงานอิชิตัน

พื้นสนามแบดมินตัน

เดอะ พีค คลับ โคราช

พื้นสนามแบดมินตัน

สนามแบดมินตัน ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

พื้นสนามแบดมินตัน