สนามแบดมินตัน ภายใน บริษัท เอส บี อินเตอร์แลบ จำกัด

Project details

  • ชื่อลูกค้า:สนามแบดมินตัน ภายใน สนามแบดมินตัน ภายใน บริษัท เอส บี อินเตอร์แลบ จำกัด
  • สถานที่:สนามแบดมินตัน ภายใน บริษัท เอส บี อินเตอร์แลบ จำกัด
  • รูปแบบการติดตั้ง:พื้นสนามรุ่น PB-T445 (PB Thailand National Flooring) แบบถาวรจำนวน 1 สนาม
  • รายละเอียดเพิ่มเติม:

Share this post

สนามแบดมินตัน ภายใน บริษัท เอส บี อินเตอร์แลบ จำกัด

Related Projects

สนามแบดมินตันภายในกรมวิชาการเกษตร

พื้นสนามแบดมินตัน

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด

พื้นสนามแบดมินตัน

มันตา แบดมินตันคอร์ท

พื้นสนามแบดมินตัน