สนามแบดมินตัน ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

Project details

  • ชื่อลูกค้า:สนามแบดมินตัน ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
  • สถานที่:มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ศูนย์บางกะปิ กทม
  • รูปแบบการติดตั้ง:พื้นสนามรุ่น PB-F445 (PB Tournament Flooring) แบบถาวร 2 สนาม
สนามแบดมินตันรุ่นแนะนำจาก PB Sport ปูทับพื้นเดิมที่เป็นพื้นยางลายไม้ ซึ่งไม่เหมาะกับการเล่นกีฬาแบดมินตันเป็นพื้นยางมาตรฐานแข่งขันโลก รุ่น PB-F445 ของ PB Sport เพื่อนักกีฬาของมหาวิทยาลัยใช้ฝึกซ้อม ได้รับเสียงตอบรับอย่างดีเยี่ยม จากตัวแทนนักกีฬามหาวิทยาลัยอย่างบดินทร์-มณีพงษ์ ว่าสวยงาม และน่าใช้งานอย่างยิ่ง

Share this post

Related Projects

สนามแบดมินตันมันทตุลาด สปป.ลาว

พื้นสนามแบดมินตัน

สนามแบดมินตัน W&P Court จ.นครศรีธรรมราช

พื้นสนามแบดมินตัน

สนามแบดมินตัน ภายในโรงงานแสงโสม

พื้นสนามแบดมินตัน

สนามแบดมินตัน โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พื้นสนามแบดมินตัน