สนาม Pickleball ที่ Pattaya Tennis Interclub

Project details

  • ชื่อลูกค้า:สนาม Pickleball ที่ Pattaya Tennis Interclub
  • รูปแบบการติดตั้ง:พื้นสนามรุ่น PB-T445 (PB Thailand National Flooring) แบบถาวร 2 สนาม
  • รายละเอียดเพิ่มเติม:
  • สถานที่:Pattaya Tennis Interclub จ.ชลบุรี

Share this post

Related Projects

สนามบาสเกตบอลบนดาดฟ้า บริษัท บาธิค

พื้นกีฬากลางแจ้ง / พื้นกีฬาเอนกประสงค์

สนามกีฬาเอนกประสงค์ส่วนตัว จ.สระบุรี

พื้นกีฬาเอนกประสงค์ / พื้นอื่นๆ