ห้องฟิตเนส ภายใน Happy Hub Badminton

Project details

  • ชื่อลูกค้า:ห้องฟิตเนส ภายใน Happy Hub Badminton
  • สถานที่:ห้องฟิตเนส ภายใน Happy Hub Badminton สุคนธสวัสดิ์ กทม.
  • รูปแบบการติดตั้ง:พื้นห้องฟิตเนส รุ่น PB-W45 (PB Wonder Wood Flooring) ความหนา 4.5 มม. แบบเต็มพื้นที่

Share this post

Related Projects

ห้องเรียนโยคะ S29 Sport Club

พื้นห้องฟิตเนส/โยคะ

PTT Day Care โดย บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

พื้นกีฬาเอนกประสงค์ / พื้นห้องฟิตเนส/โยคะ

ห้องฟิตเนส Prime Suite Condominium

พื้นห้องฟิตเนส/โยคะ

สนามแบดมินตันปราชญ์เปรียว กาฬสินธุ์

พื้นสนามแบดมินตัน / พื้นห้องฟิตเนส/โยคะ