ยิมเนเซียม 1 สนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

Project details

  • ชื่อลูกค้า:ยิมเนเซียม 1 สนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
  • สถานที่:ยิมเนเซียม 1 สนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
  • รูปแบบการติดตั้ง:พื้นสนามรุ่น PB-W45 (PB Wonder Wood Flooring) แบบถาวร 448 ตร.ม.
Array

Share this post

Related Projects

ยิมเนเซียมกีฬาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเกริก

พื้นกีฬาเอนกประสงค์ / พื้นอื่นๆ

สนาม 3x3 บาสเกตบอล ณ บ้านพักส่วนตัว จ.ขอนแก่น

พื้นสนามบาสเกตบอล / พื้นอื่นๆ

บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด

พื้นกีฬาเอนกประสงค์ / พื้นสนามตะกร้อ

ยิมเนเซียม ภายใน บริษัท Lumentum International จำกัด

พื้นกีฬาเอนกประสงค์ / พื้นสนามตะกร้อ