อาคารยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

Project details

  • ชื่อลูกค้า: ยิมเนเซียมภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
  • สถานที่:มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
  • รูปแบบการติดตั้ง:พื้นสนามรุ่น PB-T450 (PB Thailand Extreme Flooring) แบบถาวร 10 สนาม
Array

Share this post

Related Projects

สนามกีฬาเอนกประสงค์ส่วนตัว จ.สระบุรี

พื้นกีฬาเอนกประสงค์ / พื้นอื่นๆ

ห้องเรียนศิลปะการป้องกันตัว S29 Sport Club

พื้นอื่นๆ

บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

พื้นกีฬาเอนกประสงค์ / พื้นสนามตะกร้อ

สนาม 3x3 บาสเกตบอล ณ บ้านพักส่วนตัว จ.ขอนแก่น

พื้นสนามบาสเกตบอล / พื้นอื่นๆ