อาคารยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

Project details

  • ชื่อลูกค้า: ยิมเนเซียมภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
  • สถานที่:มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
  • รูปแบบการติดตั้ง:พื้นสนามรุ่น PB-T450 (PB Thailand Extreme Flooring) แบบถาวร 10 สนาม
Array

Share this post

Related Projects

ยิมเนเซียม 1 สนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

พื้นกีฬาเอนกประสงค์ / พื้นอื่นๆ

บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

พื้นกีฬาเอนกประสงค์ / พื้นสนามตะกร้อ

สนาม Pickleball ที่ Pattaya Tennis Interclub

พื้นกีฬาเอนกประสงค์ / พื้นอื่นๆ

ยิมเนเซียม ภายใน บริษัท Lumentum International จำกัด

พื้นกีฬาเอนกประสงค์ / พื้นสนามตะกร้อ