สนามแบดมินตันเทศบาลเมืองทุ่งสง

Project details

  • ชื่อลูกค้า:สนามแบดมินตันเทศบาลเมืองทุ่งสง
  • สถานที่:สนามแบดมินตันเทศบาลเมืองทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
  • รูปแบบการติดตั้ง:พื้นสนามรุ่น PB-F445 (PB Tournament Flooring) แบบถาวร 3 สนาม
สนามแบดมินตันประจำเทศบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ทางท่านนายกเทศมนตรีและประชาชนทั้งหลายล้วนเห็นด้วยให้ทำการปรับปรุงใหม่ จากเดิมที่เป็นพื้นยางเสื่อมสภาพ เปลี่ยนเป็นพื้นยางมาตรฐานแข่งขันโลก PB-F445 (PB Tournament Flooring) และใช้พื้นรอง PB-Lock พื้นที่ออกแบบมา เพื่อช่วยเรื่องการลดความชื้นสู่ชั้นพื้นสนาม ช่วยถนอมอายุการใช้งานในโครงการที่มีปัญหาความชื้น จำนวน 3 สนาม ของ PB Sport  ผู้ให้อันดับ 1 ในเรื่องพื้นสนามแบดมินตันของเมืองไทย เราได้รับการยอมรับเรื่องการให้บริการ ทั้งจากหน่วยงาน เอชน ชาวไทยและต่างชาติ มั่นใจเลือกใช้พื้นรุ่นนี้ของ PB Sport สวยงามขึ้นเป็นกอง และน่าใช้งานอย่างยิ่ง

Share this post

Related Projects

บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด

พื้นกีฬาเอนกประสงค์ / พื้นสนามตะกร้อ

สนามแบดมินตันสุรนารีภิรมย์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี (ปรับปรุงใหม่ ปี 2560)

พื้นสนามแบดมินตัน

สนามแบดมินตันปราชญ์เปรียว กาฬสินธุ์

พื้นสนามแบดมินตัน / พื้นห้องฟิตเนส/โยคะ

ชมรมแบดมินตันเสนานิคม

พื้นสนามแบดมินตัน