N Arena ใน Serene Lake Sport Club

Project details

  • ชื่อลูกค้า:สนามแบดมินตัน N Arena ในโครงการ Serene Lake Sport Club
  • สถานที่:สนามแบดมินตัน N Arena ในโครงการ Serene Lake Sport Club, เชียงใหม่
  • รูปแบบการติดตั้ง:พื้นสนามรุ่น PB-F545 (PB Classic Flooring) แบบถาวร 4 สนาม
สนามแบดมินตันที่สวยงาม ทันสมัย ใจกลางเมืองเชียงใหม่ ของโครงการชื่อดังอย่าง Serene Lake ทำการปรับปรุงพื้นสนามใหม่ จากเดิมที่เสื่อมสภาพแล้ว เปลี่ยนมาใช้พื้นยางมาตรฐานแข่งขันโลก รุ่น PB-F545 (PB Classic Flooring) จำนวน 4 สนาม ของ PB Sport ซึ่งเราเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงอันดับหนึ่งในเรื่องพื้นสนามแบดมินตันของเมืองไทย ได้รับการยอมรับเรื่องการให้บริการ ทั้งจากหน่วยงาน เอกชน ชาวไทยและต่างชาติ มั่นใจเลือกใช้พื้นรุ่นนี้ของ PB Sport สวยงาม ได้มาตรฐาน และน่าใช้งานอย่างยิ่ง

Share this post

Related Projects

สนามแบดมินตันอาม่าคลับ

พื้นสนามแบดมินตัน

ชมรมแบดมินตันกระทุ่มแบน สมุทรสาคร

พื้นสนามแบดมินตัน

สนามแบดมินตัน จตุพรแมนชั่น จ.อุบลราชธานี

พื้นสนามแบดมินตัน

สนามแบดมินตันมันทตุลาด สปป.ลาว

พื้นสนามแบดมินตัน