N Arena ใน Serene Lake Sport Club

Project details

  • ชื่อลูกค้า:สนามแบดมินตัน N Arena ในโครงการ Serene Lake Sport Club
  • สถานที่:สนามแบดมินตัน N Arena ในโครงการ Serene Lake Sport Club, เชียงใหม่
  • รูปแบบการติดตั้ง:พื้นสนามรุ่น PB-F545 (PB Classic Flooring) แบบถาวร 4 สนาม
สนามแบดมินตันที่สวยงาม ทันสมัย ใจกลางเมืองเชียงใหม่ ของโครงการชื่อดังอย่าง Serene Lake ทำการปรับปรุงพื้นสนามใหม่ จากเดิมที่เสื่อมสภาพแล้ว เปลี่ยนมาใช้พื้นยางมาตรฐานแข่งขันโลก รุ่น PB-F545 (PB Classic Flooring) จำนวน 4 สนาม ของ PB Sport ซึ่งเราเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงอันดับหนึ่งในเรื่องพื้นสนามแบดมินตันของเมืองไทย ได้รับการยอมรับเรื่องการให้บริการ ทั้งจากหน่วยงาน เอกชน ชาวไทยและต่างชาติ มั่นใจเลือกใช้พื้นรุ่นนี้ของ PB Sport สวยงาม ได้มาตรฐาน และน่าใช้งานอย่างยิ่ง

Share this post

Related Projects

สนามแบดมินตัน KN Complex

พื้นสนามแบดมินตัน

สนามแบดมินตันเรือนดอกปีกไก่ไทรเงิน สปป.ลาว

พื้นสนามแบดมินตัน

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด

พื้นสนามแบดมินตัน

สนามแบดมินตัน ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

พื้นสนามแบดมินตัน