N Arena ใน Serene Lake Sport Club

Best flooring for your most enjoying time!

Project details

  • ชื่อลูกค้า:สนามแบดมินตัน N Arena ในโครงการ Serene Lake Sport Club
  • สถานที่:สนามแบดมินตัน N Arena ในโครงการ Serene Lake Sport Club, เชียงใหม่
  • รูปแบบการติดตั้ง:พื้นสนามรุ่น PB-F545 (PB Classic Flooring) แบบถาวร 4 สนาม
สนามแบดมินตันที่สวยงาม ทันสมัย ใจกลางเมืองเชียงใหม่ ของโครงการชื่อดังอย่าง Serene Lake ทำการปรับปรุงพื้นสนามใหม่ จากเดิมที่เสื่อมสภาพแล้ว เปลี่ยนมาใช้พื้นยางมาตรฐานแข่งขันโลก รุ่น PB-F545 (PB Classic Flooring) จำนวน 4 สนาม ของ PB Sport ซึ่งเราเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงอันดับหนึ่งในเรื่องพื้นสนามแบดมินตันของเมืองไทย ได้รับการยอมรับเรื่องการให้บริการ ทั้งจากหน่วยงาน เอกชน ชาวไทยและต่างชาติ มั่นใจเลือกใช้พื้นรุ่นนี้ของ PB Sport สวยงาม ได้มาตรฐาน และน่าใช้งานอย่างยิ่ง

Share this post

Related Projects

สนามแบดมินตันของบริษัท SCG 1995 จำกัด

พื้นสนามแบดมินตัน

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วิทยาเขตเมืองแพร่

พื้นสนามแบดมินตัน

สนามแบดมินตันบ้านแบด นครราชสีมา

พื้นสนามแบดมินตัน

รายการแข่งขัน The Final Master Thailand Badminton Professional 2010

พื้นสนามแบดมินตัน