สนามแบดมินตันภายใน บริษัท Thai Semcon จำกัด

Project details

  • ชื่อลูกค้า:สนามแบดมินตัน ภายใน บริษัท Thai Semcon จำกัด
  • สถานที่:บริษัท Thai Semcon จำกัด (ชลบุรี)
  • รูปแบบการติดตั้ง:พื้นสนามรุ่น PB-T450 (PB Thailand National Extreme Quality Flooring) แบบถาวรจำนวน 2 สนาม
  • รายละเอียดเพิ่มเติม:

Share this post

สนามแบดมินตัน ภายใน บริษัท Thai Semcon จำกัด

Related Projects

สนามแบดมินตัน W&P Court จ.นครศรีธรรมราช

พื้นสนามแบดมินตัน

ชมรมแบดมินตันเสนานิคม

พื้นสนามแบดมินตัน

สนามแบดมินตัน เทศบาลตากฟ้า จ.นครสวรรค์

พื้นสนามแบดมินตัน

สนามแบดมินตัน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

พื้นสนามแบดมินตัน